MASAŻ DŹWIĘKIEM I

WIBRACJĄ MIS DŹWIĘKOWYCH ORAZ GONGÓW

 

Na początku było słowo... (dźwięk)

W Nowym Testamencie św. Jan tak rozpoczyna swą Ewangelię: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało" (J 1:1-3).” Jak wielkie możliwości interpretacji Stworzenia odsłaniają się przed nami, gdy przetłumaczymy “Słowo” jako “Dźwięk” lub "pierwotną wibrację wszechświata". W tym kontekście Słowo i Stwórca są jednym, przy czym słowo jest pochodzącą od Stwórcy siłą, która wprawia pramaterię w ruch. Z tej siły, obraz (myśl Boga) wyraża się w pramaterii i przyjmuje w niej kształt.

 

Różne wibracje tworzą różne struktury i każda z tych struktur reprezentuje jakiś dźwięk. Co więcej, proces ten zachodzi w atomach i galaktykach, w kamieniach i roślinach, w ciałach zwierząt i u człowieka...

W hinduizmie za pierwszy we wszechświecie uznaje się dźwięk Om (także Aum, ). Dlatego jest on uważany za najświętszą sylabę hinduizmu.

om.jpg (31 kB)Om to sylaba-nasienie (bidźa), postrzegana jako dźwięk powstania Wszechświata. Ta transcendentalna wibracja, jest uważana za identyczną z osobą absolutnego Wisznu. Na niej opierają się wszystkie hymny wedyjskie. Za świętą uznawana jest także w buddyzmie tybetańskim.

 

Tak więc na początku był dźwięk, który wprawił wszystko w ruch i dzięki któremu z głębokiej ciszy wyłoniły się formy i kształty, które przenikają cały wszechświat. Jeśli nawet początkowo istniał jeden dźwięk to w jakiś sposób potrafił się on zróżnicować na tyle, że dziś myślimy o wszechświecie jako "muzyce sfer" - o wielości dźwięków tworzących "symfonię stworzenia".

 

misa.jpg (15 kB)

Harmonia człowieka z samym sobą i otoczeniem jest często niszczona przez codzienny stres we wszystkich dziedzinach życia. Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hessa okazuje się tutaj bardzo skutecznym sposobem relaksu. Podczas zabiegu uwolnione zostają nagromadzone w codziennym życiu stresy, napięcia i blokady, co daje nową jakość życia i wzmocnienie uzdrawiających sił wewnętrznych w organizmie człowieka.

Podstawą masażu dźwiękiem jest prastara wiedza o oddziaływaniu dźwięku, która już przed ponad 5000 lat znajdowała zastosowanie w hinduskiej sztuce leczenia. Zgodnie z wierzeniami wschodnich kultur, człowiek powstał z dźwięku, a więc jest dźwiękiem. Jeśli żyje w harmonii z sobą samym i ze swoim otoczeniem, wówczas jest również w stanie kształtować swoje życie w sposób niezależny i twórczy.

Peter Hess rozwinął metodę masażu dźwiękiem na bazie swoich długoletnich badań pochodzących z jego podróży do Nepalu, Indii i Tybetu. Dostosował tę wiedzę do potrzeb ludzi z zachodu.

 

gong2.jpg (24 kB)WAŻNE CECHY ODDZIAŁYWANIA MASAŻU DŹWIĘKIEM :

- SZYBKIE OSIĄGANIE GŁĘBOKIEGO ODPRĘŻENIA, PONIEWAŻ DŹWIĘK BUDZI UCZUCIE PIERWOTNEGO ZAUFANIA

- UWALNIANIE OD NAPIĘĆ I BLOKAD, ODPRĘŻENIE I ROZLUŹNIENIE

- HARMONIZOWANIE ORGANIZMU NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM

- OCZSZCZANIE Z TOKSYN

- WZROST PEWNOŚCI SIEBIE, KREATYWNOŚCI I SIŁY TWÓRCZEJ

- WZMOCNIENIE UZDRAWIAJĄCYCH SIŁ WEWNĘTRZNYCH I

- ODZYSKANIE RADOŚCI ŻYCIA

- OSIĄGNIĘCIE STANU WYCISZENIA I GŁĘBOKIEGO RELAKSU

 

          Na zdjęciu: Superwizja - od lewej Petra Zurek, Ja, Peter Hess