Terapeutyczne oddziaływanie mis dźwiękowych.

 

Lekarz holistyczny działa wychodząc z założenia, że tylko pacjent może uzdrowić sam siebie, niezależnie od tego, czy pacjentem będzie człowiek, czy sama Ziemia. „Uzdrawiać” to „czynić Kompletnym” na wszystkich poziomach. Zatem „Uzdrowiciel” to ktoś (lub coś), kto pomaga istocie ludzkiej powrócić do przyrodzonego jej, całkowicie rezonującego Ja. Pomoc innym w powrocie do „kompletności”, w sensie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym, to cel tego, co nazywamy dziś Zdrowiem Holistycznym.

Źródłem wszelkiej materii i nie-materii są drgania, wyrażające się w tym, co nazywamy „dźwiękiem”. Efekty terapeutyczne specjalnie dobieranych tonacji, melodii, rytmów, brzmień były zauważane i wykorzystywane już w dawnych kulturach.

Prowadzone badania potwierdzają oddziaływanie muzyki zarówno na sferę psychiczną, jak i na fizjologię organizmu. Fala akustyczna niesie zarówno energię (mechaniczną) oraz informację. Muzyka i dźwięki oddziaływują nie tylko na narząd słuchu, lecz również na tkanki całego ciała na zasadzie pobudzenia mechanicznego do drgań. Drgania te są rejestrowane przez sieć wyspecjalizowanych komórek nerwowych. Amplituda tych drgań zależna od natężenia dźwięku i jego częstotliwości jest w typowych warunkach odsłuchowych bardzo mała, praktycznie zauważalna tylko przy bardzo głośnych niskich tonach.

Zjawisko to wykorzystywane jest w masażu dźwiękiem mis tybetańskich, które po uderzeniu wytwarzają dźwięk będący złożonym wielotonem nieharmonicznym. Jego składowe dają dudnienia o częstotliwościach leżących głównie poniżej pasma akustycznego w strefie większości rezonansów mechanicznych organów ciała ludzkiego oraz fal alfa i theta mózgu.

Metodę masażu dźwiękiem mis tybetańskich przywiózł do Europy niemiecki inżynier i radiesteta Peter Hess, którą popularyzuje od 1986 r. Podstawą masażu dźwiękiem jest prastara wiedza o oddziaływaniu dźwięku, która już przed 5000 lat znajdowała zastosowanie w hinduskiej sztuce leczenia. Zgodnie z wierzeniami wschodnich kultur, ludzie, kosmos, bogowie powstali z dźwięku, a więc jesteśmy dźwiękiem. Jeśli żyjemy w harmonii z samym sobą i ze swoim otoczeniem, wówczas jesteśmy również w stanie kształtować swoje życie w sposób niezależny i twórczy. Peter Hess rozwinął metodę masażu na bazie długoletnich badań pochodzących z jego podróży do Nepalu, Indii i Tybetu. Dostosował tę metodę do potrzeb ludzi z zachodu.

Dźwięk mis jest odczuwany w ciele jako bardzo przyjemne doznanie, nasycamy się nim i cieszymy. Jeśli człowiek jest zharmonizowany wówczas jest zdrowy. Dysonanse czynią go chorym. Wychodząc z założenia, że powstaliśmy z dźwięku mamy do niego głębokie zaufanie. Możemy w łatwy sposób zlikwidować dysonanse i powrócić do harmonijnej zgody. Będąc w tym zaufaniu do dźwięku odczuwamy drgania w ciele, oddech staje się coraz głębszy. W tym stanie można łatwo uzyskać tzw. stan alfa, który osiągamy poprzez ćwiczenia odprężające, bądź na moment przed zaśnięciem. W tym stanie relaksu jest widoczne wspaniałe działanie UWALNIANIA. Tylko w momencie „puszczenia” blokujących obciążeń można świadomie oddalić się od problemów życia codziennego, od zesztywnień w ciele, blokad i chorób.

Jak działa masaż dźwiękiem: wyobraźmy sobie, że wrzucamy kamień do jeziora, tak powstają fale koncentryczne, które przenikają całe jezioro. Każda molekuła, każda komórka wody została wprawiona w ruch. Podobnie Dzieje się w naszym ciele, gdyż nasze ciało składa się w 70 – 80% z wody. Wspaniałe drgania wchodzą w ciało i rozprzestrzeniają się koncentrycznymi falami poprzez nie. To wspaniały masaż dla 100 bilionów komórek w ciele – masaż komórkowy. Dźwięk precyzyjne dobrany dodaje energii komórkom zdrowym, a komórki, które uległy mutacji są niszczone, rozpoczyna się ruch regeneracyjny komórek. Gdy ciało jest wolne od blokad wówczas drgania dźwięku przepływają swobodnie. Z reguły jednak nasze ciało nie jest wolne od blokad. Dzięki negatywnym doświadczeniom z dzieciństwa, codziennym problemom, poprzez stres wytworzyła się w naszym ciele pewna ilość blokad, które są często wyraźnie odczuwalne np. w stawach i w napięciach mięśni, często bardzo bolesnych.

Efekty terapeutyczne:

- harmonizowanie organizmu na poziomie komórkowym, oczyszczanie z toksyn

- szybkie osiągnięcie głębokiego odprężenia i rozluźnienia

- osiągnięcia stanu wyciszenia i głębokiego relaksu

- wzmocnienie uzdrawiających sił wewnętrznych organizmu

- wzrost pewności siebie i siły twórczej

- odzyskanie radości życia

- rozwinięcie intuicji i duchowego przebudzenia