FORMY DOSTAWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 Płatności przelewem. Zapłaty dokonujesz po złożeniu zamówienia na konto bankowe. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po wpłacie pieniędzy na podane konto.

 Dokonując wpłaty na konto, prosimy o podanie numeru zamówienia, oraz dodatkowo imienia i nazwiska osoby która składała zamówienie, jeśli przelew dokonywany jest przez inną osobę.

Skarby Natury Małgorzata Łuc

ul. Górna 4

59-500 Złotoryja

Przelewy można wpłacać na konto bankowe:

PKO BP S.A. 98 1020 3017 0000 2402 0169 4371

CZAS REALIZACJI:

Naszym priorytetem jest to, by Klient możliwie jak najkrócej oczekiwał na zamawiany towar. W przypadku płatności przelewem, jak i płatności za pobraniem, towar wysyłamy w ciągu:

- 24 godzin w dni robocze, od momentu zaksięgowania płatności o ile towar znajduje się w magazynie.

- 3-7 dni roboczych, jeśli nastąpi czasowy brak towaru i konieczne jest jego sprowadzenie od dostawcy. O terminie wysyłki, klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną jeśli potrzebne są dodatkowe ustalenia. Sklep skarby-natury.coml nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej.

 

KOSZTY PRZESYŁKI:

Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej:

 

Paczka priorytetowa, przelew na konto:

 do 500 g koszt 10,00 zł

 powyżej 500 g  12,00 zł

Ważne:

Herbatki rozważane w sklepie pakujemy w woreczki foliowe strunowe (posiadają atest PZH), umożliwia to komfort przechowywania herbatki przez klienta, oraz dłużej zachować aromat, zwłaszca gdy klient nie może odebrać przesyłki i paczka jest przechowywana kilka dni na poczcie.

 

UWAGA! - Bardzo istotna informacja: w przypadku realizacji jednorazowego zamówienia w kwocie powyżej 150 zł - koszty przesyłki priorytetowej pokrywa nasz sklep.

W przypadku zakupu produktu, lub produktów z oferty CaliVita - przesyłka gratis oraz 50g wybranej herbaty w prezencie

 

Zwroty i reklamacje

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: gosialuc@o2.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres podany wyżej.

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

 UWAGA:

Brak odstąpienia od umowy:

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sprzedazy internetowej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.